Somogyvámos

Öko-völgy Alapítvány

Isodyana Botanikus Kert
Somogyvámos, Krisna-völgy Indiai Kulturális Központ és Biofarm területén

Tájfajta gyümölcsgyűjtemény

A hely…

Dél-Dunántúlon, Külső és Belső Somogy határán, a Balatontól 25 km-re található Somogyvámos. A település határában 1993-ban alakult meg a Krisna-völgy Indiai Kulturális Központ és Biofarm. Az egyházi intézmény és az itt élő vallási közösség mára 275 hektáros területen gazdálkodik.
A 11 hektáros Isodyana Botanikus Kertet 2001-ben alapították, amely azóta is folyamatos fejlesztés alatt áll. Jelenleg 950 fásszárú, és mintegy 400 lágyszárú faj alkotja a gyűjteményt.

A cél…

A kert létrehozásának több célja is volt. A Krisna-völgyben található védikus templom nemzetközileg is ismert zarándokhely a Krisna-hívők számára. Ennek köszönhetően, valamint a kulturális központ révén évi 30 000 látogató érkezik. Az itt élő közösségnek fontos volt, hogy a zarándokhelyhez és a vendégfogadáshoz méltó környezetet teremtsen, amely esztétikus tájképi megjelenésével, változatos kiültetésekkel teret ad az elmélyüléshez, a meditációhoz, a szakrális élményhez, és a kikapcsolódáshoz egyaránt. A 3 km hosszú zarándokútvonal mentén tizennégy – külön kiépített – szent kert is található. A Botanikus Kert egy nyugat-bengáli archaikus szent ligetről kapta nevét (Isodyana).

A kezdetek…

A tájat a kezdetekkor hatalmas kiterjedésű, erodált szántók, száradó erdőfoltok, leromlott, sovány legelők, és inváziószerűen terjedő jövevényfajok uralták. Lassan elkezdődött a táj újraélesztése, harmonikusabbá formálása. Krisna-völgy tájgazdálkodásának legfontosabb jellemzője érvényesül a Botanikus Kert esetében is: kisebb mozaikfoltokat hoznak létre, amelyek fokozatosan egyre sokszínűbb, természetesebb, és ezáltal fenntarthatóbb táji környezetté formálódnak, élőhelyéül szolgálnak számos megritkult, érzékeny növény- és állatfajnak (12 védett hazai növényfaj, 125 madárfaj, változatos, gazdagodó fauna).

Szempontok…

Kiemelt szempont volt az is, hogy kipróbáljanak olyan növényfajokat- és fajtákat, amelyeknek valamilyen hasznosítása lehetséges az önellátás körülményei között. A sokféle haszonvétel közül szóba jöhettek a gyümölcsök, magvak, díszítő- és kézműves alapanyagok, virágok, gyógynövények, méhlegelők, építőanyagok, stb. majd az évek múltával a tűzifa-felhasználás is. Ehhez kapcsolódóan 2011-től látogatható az „ökológiai gazdálkodás tanösvény” 6 állomása, amely sok hasznos információt ad az érdeklődőknek.

Célok

Ugyancsak cél volt olyan hazai és egzóta növényfajok gyűjteményes keretbe válogatása, amelyek a legszebben díszlenek nálunk, illetve tűrik, elviselik az éghajlatváltozás hatásait, a fokozódó időjárási szélsőségeket. Részben emiatt a növény-csoportosítások nem rendszertani besorolás vagy földrajzi származás alapján tervezettek, hanem a kiültetéseknél – természetesen a tájesztétikai szempontok figyelembevételével – az adott növényfaj ökológiai igényei a mérvadóak. Somogy változatos talajtani és mikroklimatikus adottságai jó lehetőséget kínálnak arra, hogy egymáshoz viszonylag közel kerülhessenek a nedvesség és páratartalom szempontjából igényesebb, valamint a szárazságot jobban tűrő fajok. Az elhelyezéseket segíti még a völgyben található két nagyobb, és négy kisebb felületű dísztó.

A kert fiatal volta miatt fészkelő odúk kihelyezésével támogatták a madárfajok megtelepedését, így pótolva a koros fák hiányából fakadó élőhelyi igényeket. Ez is hozzájárult, hogy az elmúlt 10 év alatt jelentősen emelkedett a helyben megfigyelt madárfajok száma. 2015-ben 125 madárfaj előfordulásáról tudunk, amelynek kétharmada fészkel is.

Érdekes adatok

A botanikus kert területén (a környező erdősítéseket leszámítva) az eltelt 14 év alatt több mint 1500 koros fát, 60 000 erdészeti csemetét ültettek el. Krisna-völgy teljes területén az erdősítésekkel együtt a 22 év alatt elültetett fák és cserjék száma eléri a 350 000 darabot, amely így 22 %-os erdősültségi állapotot jelent.

Helytörténeti szempontból is érdekes, hogy Somogyvámos két legidősebb fája is a Botanikus Kertben él. A millenium idején, 1896-ban a falu lakói elültettek hét kocsányos tölgyet (Quercus robur) a hét vezér emlékére, amelyből mára kettő maradt életben, és meghatározó elemei a tájnak.

A Botanikus Kert nagy hangsúlyt fektet a meglévő természetes (tájban honos) növénytársulások, élőhelyek megóvására. A kert egyes területein és a gyümölcsösökben összesen 130 régi és új almafajta, 30 körtefajta kapott helyet és számos régi, Kárpát-medencei tájfajta szilva, meggy, cseresznye vagy dió terem (összesen több, mint 210 gyümölcsfajta).

Ugyancsak fontos tevékenység a Somogyvámos területén fellelhető tájfajták feltérképezése, megújítása és megőrzése. A genetikai örökségvédelem célját szolgálja a községgel közösen létesítendő „Fáskert” gyümölcsös, amelyben a falu lakói vállalnak felelősséget az újratelepített fajták gondozására.

Pőcze Vilmos, Kertvezető

Isodyana Botanikus Kert

Krisna-völgy IKKB

8699 Somogyvámos, Fő u. 38.

E-mail: botanikuskert@krisnavolgy.hu

Web: www.krisnavolgy.hu

Tel: +3685 540 002

Mobil: +3630 206 7332