Nagyszékely

Áldott Menedék

Nagyszékely földrajzi elhelyezkedése, múltja és lakossága

Nagyszékely a Tolnai hegyhát északi részén található. A falu nagyrészt észak-déli irányultságú völgyekben, nagy területen helyezkedik el. A település varázslatos hangulatát a 20. század elején épült és megőrzött sváb parasztházainak köszönheti. A fénykorában több mint 3000 fős lakosságú zsákfaluban ma csupán mintegy 500 ember él. A 90-es évektől több hullámban érkeztek fiatal, értelmiségi családok, melyek a faluban kerestek új otthont. Ennek köszönhető, hogy Nagyszékely azok közé a kis falvak közé tartozik, melyek népessége nem csökkent. A településen óvoda és alsó tagozatos iskola is működik az önkormányzat, a tanárok és a szülők elhivatottságának és a faluban tapasztalható gyermekvállalási kedvnek köszönhetően.

 

Nagyszékelyi KÖRTE (Közösségi Önellátásra Ráhangoló Tudatos Együttműködés)

A Nagyszékelyi KÖRTE nem bejegyzett kezdeményezés. 2008-ban négy, szorosan együttműködő, permakultúrás gazdálkodást folytató, nagymértékben önellátásra törekvő család választotta ezt a nevet. A KÖRTE struktúrája az idők során erősen átalakult, jelenleg ernyőszerűen működik, melyhez kapcsolódhatnak mindazok, akik keresik az együttműködési lehetőségeket az élet különböző területein. Közös pontjaik közül a legfontosabbak, hogy természetközeli életformát valósítsanak meg egy jól működő, barátságos faluban, és lépéseket tegyenek a közösségi önellátás felé.

Áldott Menedék

Az Áldott menedék egy családi szintű életmódkísérlet, amely keresi az egyszerű, tudatos, emberi léptékű, emberhez méltó élet megvalósításának lehetőségeit úgy, hogy az összhangban legyen a teremtő jelenléttel és a természet erőivel.
Az Áldott Menedék megálmodói és létrehozói az agráregyetem elvégzése, és néhány év génbanki munkaviszony után kezdtek életmódváltásba. Nagyszékelyben 2007 óta élnek, azóta munkálkodnak egy önellátásra törekvő természetszerű gazdaság létrehozásán, melyhez már a kezdetektől fogva a permakultúrából és az alkalmazkodó gyümölcsészet rendszeréből merítkeztek.  A Juhász család az egyik alapító családja a Nagyszékelyi KÖRTE kezdeményezésnek.
Kiemelt feladatuknak tekintik a kultúrnövények sokféleségének megőrzését és használatát, foglalkoznak a zöldségnövények tájfajtáinak fenntartásával, megőrzésével és terjesztésével, a velük kapcsolatos tudás átadásával
Az évek során összegyűlt tapasztalataikat és magfogással kapcsolatos ismereteiket előadásokban, nyílt napjaikon keresztül is megosztják.

A terület

A gazdaság mérete 1,2 ha, ez közvetlenül a ház mellett fekszik. A falu legmélyebb részén, a Kútvölgyben helyezkedik el. Hármas tagoltság jellemzi. Mindhárom rész kb. 4000 nm2.
A terület alsó része vízháztartás szempontjából a legnedvesebb. Legnagyobb részét kaszáló fiatal gyümölcsfákkal ültették be. Zöldséges kertjeik jelentős része is jelenleg itt helyezkedik el foltszerűen, tisztásokban (kb. 1000 nm2). 2011-ben kialakítottak egy kisebb méretű kerti tavat, melynek a vízszintjét leginkább a talajvíz határozza meg.
A középső rész közvetlenül a ház mellett helyezkedik el. Itt is főleg gyümölcsfák vannak egy erdőkert struktúrájába belehelyezve. A gyümölcsfák mellett gyors növekedésű, takarásból spontán kikelő pionír erdei fajok is szép számban vannak jelen.  Kezdetekben (2007-2009) kizárólag itt volt a zöldséges kert, de az elmúlt pár évben (2013-2015) a fák intenzív növekedése miatt már csak foltokban, tisztásokon fordulnak elő zöldségek és gyógynövények.
A kert harmadik része egy mesterségesen kialakított, 6-8 m magasságú, erősen leomlott löszfal felett fekszik.  Állapota cserjésedő legelő néhány magányos fával és facsoporttal. A terület enyhe délnyugati lejtésű. Az elmúlt években néhány gyümölcsfa elültetésén kívül más tevékenység nem zajlott a területen.

A gazdaság fejlődése

Az első pár évben a környékbeli táj és a terület megismerése során kiderült, hogy a területen nagyon sok mesterségesen kialakított térszín található pl.: régi házromok helye. Az eredeti termőtalaj egyes helyeken el lett hordva, máshol pedig a ráterített föld hatására mélyebb rétegekbe került. Ennek következtében a termőréteg vastagsága csekély és humuszban szegény volt. Az első években a zöldségeskert művelése mellett a talaj humusztartalmának és életteliségének gyarapítása zajlott komposztálással és talajtakarással. A fő hangsúlyt ekkor még (2007-2012) a zöldségkultúra és a hozzá kapcsolódó tájfajta-megőrzés kapta.
A környék ellenálló gyümölcsfajtáinak felkutatása és leoltása már 2007-től elkezdődött és még ma is tart. De a nagyobb léptékű gyümölcsfaültetés és erdőkert kialakítás csak 2009-től indult be. Az elmúlt években (2012-2015) egyre nagyobb teret hódított a fás vegetáció, és egyre inkább kezd dominálni.  Ezzel párhuzamosan történt meg a termények feldolgozásához szükséges berendezések és eszközök kiépítése pl.: üstház, sparhelt, aszalókemence stb.
A 2010-es csapadékos időjárás tapasztalatai alapján 2011-ben a terület legmélyebb pontján kialakítottak egy kisebb méretű kerti tavat vizes élőhely teremtése céljából.

Önfenntartó „misszió”

A Juhász család kezdetektől fogva tart népszerűsítő és szakmai előadásokat a permakultúra, az önellátás illetve a tájfajta-megőrzés, és –használat témakörében. Ezzel párhuzamosan gyümölcsészeti képzéseken és kalákákon gyarapítják szakmai tudásukat.
Sokszor megjelennek magbörzéken is, ahol a tájfajtáik szaporítóanyagait és a hozzájuk kapcsolódó tapasztalataikat megosztják a résztvevőkkel.
2009-től napjainkig önkénteseket is fogadnak a vegetációs időszakban. 2015 óta a nemzetközi WWOOF hálózat rendszerében is megtalálhatóak.
A 2009-ben és 2010-ben szervezett magfogási hétvégék tapasztalataiból, a sétálva tanítás elvével tanító módszeren keresztül kezdték el megismertetni a résztvevőkkel a tájfajta-megőrzés, és termesztés gyakorlati fogásait.
Rendszeresen szerveznek nyílt napokat, melyeken az érdeklődők belepillanthatnak az életük és a gazdaság aktuális helyzetébe, ahol lehetőség nyílik kötetlen beszélgetés keretében szakmai és életviteli kérdések megvitatására is.
A fiatal pár folyamatosan keresi azokat a civil kezdeményezéseket, gazdákat, akik szintén fontosnak tartják ezt a tevékenységi területet. 2012 novembere óta formálódik egy lelkes csapat munkájának eredményeként a MAGHÁZ Közösségi Hálózat a mezőgazdasági sokféleségért, amelynek létrehozásában, építésében a Nagyszékelyi KÖRTE is aktívan részt vesz. (Az általuk kipróbált és fenntartott fajtákból összeállított ajánlati listát a MAGHÁZ rendszerében követhetik nyomon a „neonata” felhasználónév alatt feltöltve).
2015 elején indították el blogjukat, melyen róluk és tervezett programjainkról tájékozódhatnak az érdeklődők.

Tervek

A jövőben az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt szeretnének fektetni az eddig megszerzett tudás megosztására. Mindezt előadások tartásával, a gazdaság nyílt napokon történő bemutatásával, tanfolyamok szervezésével, önkéntesek fogadásával tervezik megvalósítani.
A fokozatosan termőre forduló fák termésének feldolgozásához új koncepciót szeretnének kidolgozni. (Például: feldolgozási technológiák, módszerek, közösségszervezési célok, háztáji felesleg értékesítése stb.)
Mivel a természetszerű, ökológiai elveken alapuló gazdálkodási rendszer, amelyet a Juhász család épít, nem lehet teljes haszonállat-tartás nélkül, ezért a következő években baromfi és birka tartásának elindítását is tervezik, nem csak tapasztalatszerzés, de területhasznosítási és egyéb haszonvételek (tojás, hús és gyapjú) céljából.

Elérhetőségük:

Bócsó Renáta és Juhász Attila

7085 Nagyszékely, Dózsa György u. 15.

neonata@freemail.hu

www.aldottmenedek.blogger.hu

 

Élménybeszámoló – Nyitott kertek
Nagyszékely 2016. április 23.

Idén nagyon különleges nyílt napunk volt április 23-án. A Göcsej Természetvédelmi Alapaítvány Gyümölcsészháló című pályázatának záró akkordja volt ez a nap, amikor is az összes gyümölcsész bemutatókert egyszerre volt látogatható az egész Dunántúlon. Kapunkat 9 órakor nyitottuk meg a látogatók előtt, akik izgatottabbnak tűntek olykor, mint én magam.

A nyílt nap nem volt idegen dolog számunkra, hiszen évek óta ilyen rendszerben fogadjuk az érdeklődőket, és mutatjuk be életmódunkat, kertünket. Az volt inkább a szokatlan, hogy egy egész napot kellett kitöltenünk programmal, és nem láttuk előre, hogy a bevont szereplők (vásárosok és programadók) illetve a látogatók egymásra találnak e.

Mini vásárunkat alkották Nagy Sándorné, helyi szövőnő portékái, Szakáll Margó befőttjei és fűszerei, Kolozsi Anna kecsketejből készült sajtjai és egyéb termékei, végül a mi lekvárjainkról, aszalványainkról se feledkezzünk meg. A pályázatban készített füzetek és Gyümölcsész Hírmondó színesítették a kínálatot.

nyk1  nyk2  nyk3

A pajtánkban kialakított nyári konyha a vásár mellett lehetőséget adott a salátakészítésre. Háromféle nagyon finom salátából válogathattak a résztvevők, melyeket Gyergyói Noémi készített el. Az alapanyagokat a vegyszermentes kertünkből frissen szedtük. Sok finom háziszörpből is válogathattak az édesszájúak. Fenyőrügy zselé, meggy-, málna-, mirabolán (cseresznyeszilva) szörp volt a kínálatban.

                    nyk4                nyk5

A kaszálón állítottunk fel egy nagy sátrat a Dunaújvárosról érkező Ökologistic Természetvédelmi Alapítvány számára, akik főleg gyerekprogramot hoztak, hogy családi nappá válhasson ez az alkalom. Rengeteg újrahasznosítási ötletet láthattunk! Ezen kívül felnőttek számára is hoztak látnivalót.

nyk6

         nyk7

Az ő nevükhöz kötődik a Hangák nevű kezdeményezés, mely a háztartás zöldítését célozza meg több szempontból (magyar gyártó, közösségi rendelés, biológiailag lebomló alapanyagok stb.). Elhozták termékeiket, helyben is lehetett vásárolni tőlük.
El is határoztam, hogy a nagyszékelyi háztartászöldítő programot elindítom én is, és mint Hanga, összeszervezem a helyi rendeléseket. Nagyon újító kezdeményezésnek tartom Katáék programját, ajánlom mindenki figyelmébe honlapjukat is.: http://www.okologistic.shp.hu/

nyk9

A délelőtt folyamán végül is lezajlott két körben a kertnézés szakmai körbevezetéssel. Megtisztelt bennünket polgármesterünk, Klubecz Istvánné, Évike is. Voltak, akik mindkétszer körbementek a kertben, hátha új dolgok is elhangzanak. A vásár délig tartott, így a délutáni beszélgetésre felszabadult a pajta. Többen maradtak zárásig a kötetlen beszélgetésre.

nyk8

A vásárosok, az alapítvány és a látogatók is elégedetten távoztak a visszajelzések szerint. Mi is jó érzésekkel összegeztük a nap végén az eseményeket. Meglepetten számolgattuk a jelenléti ív alapján a résztvevők számát, hiszen az előzetes bejelentkezés alapján 25 főre számítottunk. A távolról érkezők jelentkeztek be előre, és ezt a létszámot fejelték meg a helybeliek 21 fővel, mely nagy sikernek számít kicsiny falunkban. Korosztályi szempontból vizsgálva 13 gyermek és 33 felnőtt látogatott el hozzánk ezen a napon. Jó látni, hogy nem hiába való a munkálkodásunk! Köszönjük minden érdeklődőnek, hogy ránk szánta az idejét ebben a programokban bővelkedő időszakban! Idén még két nyílt napot tervezünk, melynek időpontját és részleteit blogunkon tesszük közzé.

Bócsó Renáta
Áldott menedék

Zöldségek magfogása a gyakorlatban II. rész
Áldott Menedék, Nagyszékely
2016. szeptember 16-18.

Lehetőséget szeretnénk biztosítani az érdeklődőknek, hogy tapasztalatainkból, tudásunkból  merítkezve bátrabban fogjanak hozzá zöldségeik magfogásához, hogy ez által saját kezükbe vehessék családjuk ellátását, segíthessék a fajtát a tájhoz való alkalmazkodásában, tulajdonságainak javításában, megőrzésében.

Érkezés: szeptember 16. péntek
16 órától szállásfoglalás
18 órától kertnézés: Erdőkertünk és zöldségesünk megtekintése, a zöldségnövény tájfajták belehelyezkedése a rendszerbe
19 órától batyus vacsora, utána kötetlen beszélgetés

szeptember 17. szombat
9-ig batyus reggeli
9-13 óra között a legfontosabb kertészeti növények termesztése és szaporítóanyagainak megfogása, tisztítás, tárolás I. rész
13-14 óra között vegetáriánus meleg ebédet biztosítunk
14-18 óra között a legfontosabb kertészeti növények termesztése és szaporítóanyagainak megfogása, tisztítás, tárolás II. rész
19 órától között batyus vacsora, utána kötetlen beszélgetés

szeptember 18. vasárnap
9-ig batyus reggeli
9 órától kertnézés: magfogások megnézése a kertben
10-13 óra között a legfontosabb kertészeti növények termesztése és szaporítóanyagainak megfogása, tisztítás, tárolás III. rész
13-14 óra között vegetáriánus meleg ebédet biztosítunk

Szállás:
Van lehetőség a faluban vendégfogadásra alkalmas házban megszállni (ágy, villany, fürdőszoba, angol WC) 2500 Ft/fő/éj áron. Kapcsolattartó: Horváth Irén: 06-20-2584-695
2-3 személy részére a helyszínen saját házunkban (ágy helyett matrac, alomszék, villany, kerti zuhany, lavór) 1000 Ft/fő/hétvége
Sátorhelyet tudunk biztosítani ingyen!

Étkezés:
A reggeli és a vacsora batyus, ami azt jelenti, hogy mindenki hozzon magával annyi ételt, amennyit elfogyasztana. Mindezt közös asztalra tesszük, és mindenki kedvére válogathat a kínálatból.
Az ebéd húsmentes lesz. Az alapanyagokat saját vegyszermentes kertünkből szedjük le. Egy bőséges adag ára 600 Ft.

Fontos információk:
A képzés 4 fő jelentkezése esetén indul! Maximális létszám 15 fő.
A részvételi díj a teljes hétvégére személyenként (4 fő esetén) 5.000 Ft, de a jelentkezők létszámától függően arányosan csökken. (A szállás és étkezés ára még ehhez hozzáadódik!)
Minden jelentkező 3 féle zöldségmagot is választhat ajándékba.

Jelentkezési határidő: szeptember 12. (hétfő)

Érdeklődni lehet: Bócsó Renáta 06-70-429-3843 vagy a neonata@freemail.hu e-mail címen.

 

 

Téli beszámoló – Nyitott kertek
Nagyszékely 2017. január 3.

Az Áldott Menedék 2017-es programjai: